Meie kooli reeglid

Õpilane peab kooli tulema õigeaegselt. Kooli liiga vara tulnud õpilaste eest ei saa kool vastutada, hilinemisi tuleb vältida!

Õpetajate tööaeg on 8.00-16.00. Kõik teatamised ja helistamised võiksid mahtuda sellesse ajavahemikku.

Koolis käimine on õpilasele seadusega määratud kohustus ja see on tähtsam kui harrastused. Harrastuste tõttu ei tohi õppetööst puududa.

Õpilased peaksid riietuma vastavalt ilmale, et oleks võimalik vahetunnid (20-30 minutit) õues veeta.

Koolist antud õppevahendid peavad olema koolis kaasas. Kui need on kadunud, tuleb muretseda ise uued asemele. Mõnepäevaliste puudumiste tõttu märkimata jäänud kodutöid tuleb küsida klassikaaslastelt, mitte õpetajalt.

Õpilane peab kuuletuma kõikidele koolis töötavatele täiskasvanutele (aineõpetajad, abiõpetajad, söökla personal jt.)

Perekondlikel põhjustel on võimalik taotleda kuni viiepäevane puhkus oma õpetajalt (kui kodutöö on ette küsitud ja puhkuse lõppedes ka tehtud). Pikemad puudumised taotletakse kirjalikult direktorilt.

Soome keele õppimises vajab laps ka koduste abi. On tähtis lugeda soomekeelseid raamatuid ja ajalehti. Tutvustage lapsele tema uut kodulinna Helsingit.

Lapsevanema kohus on jälgida, et laps saaks piisavalt ööund. Koolisöögi söömise tähtsuses tuleb last veenda (ka tundmatuid sööke tuleb maitsta). Kodus võiks harjutada viisakalt söömist ja lauakombeid. Hügieeni eest hoolitsemine on tähtis (pesemine pärast kehalise kasvatuse tunde).

Mobiiltelefonide ja pleierite kasutamine õppetundide ajal on keelatud. Kool ei vastuta kadunud asjade eest. Õpetajal on õigus hoiule võtta nii pleier kui ka telefon, kui vaatamata keelule laps seda siiski tunni ajal kasutab.

Ka kommi ei tohi koolis kaasas olla, v.a. sünnipäeval.

Vanem ei tohi anda oma Wilma-tunnuseid lapsele.

Kategoria(t): Vanematele/vanhemmille. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.